Temeljem članka 36. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 118/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2018.g.

.pdf