Temeljem članka 34. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 19/13 – pročišćeni tekst), te članaka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

.pdf