Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici održanoj dana 10.09.2019. godine donijelo je zaključak o polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine.

.pdf