Na temelju članka 68. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), Odluke o komunalnom doprinosu (Glasnik Zagrebačke županije br. 5/19) te članka  27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić  na 19. sjednici dana 10.09.2019. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  Općine Kloštar Ivanić za 2019.godinu.

.pdf