Na temelju članka 37. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12,15/15), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici dana 10.09.2019. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Odluke o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2019.g. i projekcije za razdoblje 2020.-2021.g.

.pdf