Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj  92/10) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Službeni glasnik Zagrebačke županije“, broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na svojoj 22. sjednici, održanoj 12.03.2020.godine, donosi IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2019. GODINU.

.pdf