Odluku o ukidanju naplate usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja – korisnika usluga u vrijeme kada je vrtić zatvoreni uslijed pandemije korona virusa COVID-19.

.pdf