Odluke Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanića sa 26. sjednice Općinskog vijeća održane 10.12.2020.g.

.zip