SlikaU nastavku obavijesti možete pročitati više o odlukama s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić održane 12.10.2010. godine.

 

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 12.10.2010. godine donijelo je

 
 

Z A K LJ U č A K

I

Usvaja se Izvješće o rezultatima poslovanja za 2009. g. IVAPLINA-a d.o.o. Ivanić Grad.

 

II

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

 
 
Klasa:363-01/10-01-12
Ur.broj:238/14-01-10-01
Kloštar Ivanić, 12.10.2010.
 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Siniša đura, dipl. inž

 
Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 12.10.2010. godine donijelo je
 
 

Z A K LJ U č A K

 

I

Usvaja se Izvješće o rezultatima poslovanja za 2009. g. IVAKOPA-a d.o.o. Ivanić Grad.

 

II

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

 
 
Klasa:363-01/10-01-13
Ur.broj:238/14-01-10-01
Kloštar Ivanić, 12.10.2010.
 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Siniša đura, dipl. inž

 
Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 12.10.2010. godine donijelo je
 
 

Z A K LJ U č A K

 

I

 

Usvaja se Izvješće o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2009. g.

 

II

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

 
 
Klasa:612-12/10-01-01
Ur.broj:238/14-01-10-02
Kloštar Ivanić, 12.10.2010.
 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Siniša đura, dipl. inž

 
Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 12.10.2010. godine donijelo je
 
 

Z A K LJ U č A K

 
 

I

Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 01.01.2010. – 30-06.2010.

 

II

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

 
 
Klasa:026-03/10-01-01
Ur.broj:238/14-01-10-02
Kloštar Ivanić, 12.10.2010.
 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Siniša đura, dipl. inž.