SlikaTemeljem članka 14. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić i članka 16.,33. i 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09 ), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 12.11.2010. godine donijelo je odluku o dodjeli stipendija u šk. godini 2010/2011.

I.

Utvrđuje se da je po raspisanom natječaju za dodjelu stipendija u školskoj godini 2010/2011. zaprimljeno 22 zahtjeva za stipendiranje učenika i 9 zahtjeva za stipendiranje studenata.

 
II.

Komisija za dodjelu stipendija utvrdila je prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija u šk. godini 2010/2011., a protekom roka za pismene prigovore na prijedlog liste, utvrđen je konačni prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija u šk. godini 2010/2011., shodno toč. III. Ove odluke.

 
III.

Kao potpora za redovno školovanje u šk. godini 2010/2011., dodjeljuju se stipendije redovnim

 
 

- UčENICIMA:

 

1. MARIJA HEGOL, Vinogradska 11, Kloštar Ivanić, Sr.šk.I. švear, gimnazija 17,00 bod

2. MARIJANA ZRNO, ščapovec 5, Sr.šk.I. švear, gimnazija, 16,00 bod

3. PETAR čAJIć, Sv. Duha 48, Kl. Ivanić, tehničar za mehatroniku 13,00 bod

4. VALENTINA PERINIć, Sr.šk.I. švear, ekonomist, 12,00 bod

5. FRANJO PEDLJO, Lipovec L. 50, Sr.šk.I. švear, teh. za računalstvo 11,00 bod

6. LEONARDA TURINA, Zviranečka 10, G. Obreška, Sr.šk.I. švear,komercijalist 11,00 bod

7.ANA MARIJA šKRIVANEK, Omladinska20,Bešlinec, Sr.šk.I. švear, gimnazija 11,00 bod

8. MARKO MALIš, K. Tomislava 167, Kloštar Ivanić, Sr.šk.I. švear, gimnazija 9,00 bod

9. VALENTINA BOKUN, K.Tomislava 87, Kl. Ivanić, Sr.šk.I. švear, komercijalist 9,00 bod

10. ANDRIJANA KATALENIć, Naftaplinska 28, Kl.Ivanić, Sr. medicinska škola 9,00 bod

11. TENA POKAS, Lipovec Lonjski 89, Sr.šk.I. švear, gimnazija 8,00 bod

12. MARIJA KATALENIć, Naftaplinska 28, Kl.Ivanić, upravna birotehn. škola 7,00 bod

13. IVANA DIMITRIć, Lipovec Lonjski 85, Sr.šk.I. švear, ekonomist, 7,00 bod

14. MIHAELA RAšIć, Duga ul. 3, Bešlinec, Sr.šk.I. švear, ekonomist, 7,00 bod

15. BARBARA šTIGLIć, školska 11, Kl. Ivanić, škola primijenjene umjetnosti 6,00 bod

16. NIKOLA BUNJEVAC, Lipovec Lonjski 112, škola Ruđer Bošković, Zagreb 4,00 bod

17. TENA KAšNER HOđŽIć,K.Tomislava 33,Kl.Ivanić,Sr.šk.I. švear, gimn 4,00 bod

18. BRIGITA BLAGAJAC, Sv.Duh 6, Kloštar Ivanić, Sr.šk.I. švear, gimnazija 4,00 bod

19. KARMEN BERTIć, Veseli kutić 17,Sobočani, medicinska škola 19,00 bod

20. BOŽO KONTA, Sv.Duha 50,Kloštar Ivanić, Sr.šk.I. švear, gimnazija 13,00 bod

21. CHRISTIAN DODIG, II Graničarski odv.1,Kl.Ivanić,škola Ruđer Bošković 11,00 bod

22. TONKA MARKIć, J. Badalića 23, Kloštar Ivanić, Sr.šk.I. švear, gimnazija 12,00 bod

 
 
 

- STUDENTIMA :

 

1. DINKA MARKIć, J.Badalića 23, Kl.Ivanić,Edukacijsko rehabilit. Fakultet,3.g. 24,72 bod

2. ANTONIJA PRGOMET, Vinogradska 40, Kl.Ivanić, fakultet kem.inž. 5.g. 24,14 bod

3. ANEL čAJIć, Sv.Duha 48, Kl. Ivanić, rudarsko geološko naftni fak. 2.g. 22,00 bod

4. NIKOLINA PETRAK, L.Bertine 7, Kl. Ivanić, učiteljski fakultet, 4.g. 19,40 bod

5. IVONA MARKUš, Lipovec Lonjski 132, filozofski fakultet, 5.g. 19,20 bod

6. MAJA FILIPOVIć, đ.Žugaja 2, Stara Marča, PMF-biološki odjel, 5.g. 17,52 bod

7. TATJANA DOJDER, 1b Vinogradski odv. 1, Kl.Ivanić, ekonomski fakul.2.g. 22,80 bod

8. DIANA BUNGIć, Vinogradska 53, Kl. Ivanić, ekonomski fakultet, 2.g. 11,00 bod

9. MAJA BARAN, Duga ulica 17,Bešlinec,učiteljski fakultet, 4.g. 20,86 bod

 
IV.

Mjesečna stipendija iznosi 350,00 kuna za učenike i 500,00 kuna za studente, a isplaćuje se za razdoblje od 01.09.2010. do 31.12.2010. godine, te od 01.01.2011. do 30.06.2011. godine.

 
V.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenim Novinama Općine Kloštar Ivanić.