1. III. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2013.god. (pdf - dokument)

2. Plan razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2014. - 2016. god. (pdf - dokument)

3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2014.god. (pdf - dokument)

4. Program javnih potreba u sportu u 2014. god. (pdf - dokument)

5. Program javnih potreba u kulturi u 2014. god. (pdf - dokument)

6. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2014.god. (pdf - dokument)

7. Program socijalnih potreba  u 2014. god. (pdf - dokument)

8. Odluka o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2014. i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2015. - 2016. god. (pdf - dokument)

9. III. Izmjene i dopune proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2013.god i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2014. - 2015. god. (pdf - dokument)

10. Odluka o usvajanju strateškog plana Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2014. - 2016.god. (pdf - dokument)

11. Odluka OV o odvajanju s osnivanjem novog društva. (pdf - dokument)

12. OV - Odluka o izvršenju proračuna 2014. (pdf - dokument)

13. OV - Program predškolskog odgoja u 2014. (pdf - dokument)

14. OV - Program javnih potreba u poljoprivredi u 2014. (pdf - dokument)