Ovom Odlukom  mijenja se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2014. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić dana 20. prosinca 2013. godine, KLASA: 400-06/13-01-10, URBROJ: 238/14-01/01-13-03.

 

( pdf - dokument )