Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 11. sjednici dana 14.07.2014. godine donosi i. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2014. godini


( pdf - dokument )