Slika Odluke sa nastavka 37. sjednice Općinskog vijeća, dana 09.04.2013. godine.

 

 

SlikaOdluke i zaključci 37. sjednice Općinskog vijeća, dana21.03.2013.

Slika Odluke i Zaključci 35.sjednice Općinskog vijeća održanog 11.12.2012g.

Slika Odluke i Zaključci 34. sjednice Općinskog vijeća, dana 04.10.2012.

 

 

Slika Odluke i Zaključci 32. sjednice Općinskog vijeća, dana 23.07.2012.

Slika Odluke i Zaključci 29. sjednice Općinskog vijeća, dana 17.05.2012.

Slika Odluke i Zaključci 30. sjednice Općinskog vijeća, dana 31.05.2012.

SlikaOdluke i Zaključci 28. sjednice Općinskog vijeća, dana 22.03.2012.

SlikaOdluke i Zaključci 27. sjednice Općinskog vijeća, dana 28.02.2012.

Stranica 42 od 43