Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 04.09.2014. godine donijelo je odluku o uvođenju, visini obračuna i naplati naknade za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Kloštar Ivanić.

( pdf - dokument )