Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za financije i Proračun koji će se održati dana 07.10. 2014. g. (utorak) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat, Školska 22.

Dnevni red:

  1. Rasprava o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za prvo polugodište 2014. godine i donošenje Zaključka,
  2. Rasprava o izradi Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu,
  3. Razno.