Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 06.10.2014. g. ( PONEDJELJAK ) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska 22.

Dnevni red:

  1. Odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za jesensku sjetvu u 2014. godini temeljem raspisanog natječaja
  2. Informacija o održavanju besplatne radionice o Pravilniku o hrani 
  3. Razno.