Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 19.11.2014. g. ( SRIJEDA ) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska 22. 

( pdf - dokument )