Na temelju članaka 6. i 16. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12) i članaka 13. i 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 24/13), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 24.11.2014. predlaže Plan razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2015.-2017. godine.

( pdf - dokument )