Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) te članka 100.  i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) saziva se 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 14.05.2015. godine (ČETVRTAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

.pdf