Na temelju ukazane potrebe saziva se  sastanak Socijalnog vijeća koji će se održati dana 24.08.2015.g. (PONEDJELJAK) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat, Školska 22.

.pdf