Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Odbora za turizam i kulturu, koji će se održati dana 22.02.2016.g.(ponedjeljak) s početkom u 15,30  sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat, Školska 22.

.pdf