Predsjednik Općinskog vijeća g.Krešimir Bunjevac saziva nastavak 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 24.09.2013. godine (UTORAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, školska 22, I. kat.

Detaljnije (pdf dokument)