Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) te članka 100.  i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) saziva se nastavak  26. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 26.04.2016. godine (UTORAK), s početkom u 17,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

.pdf