Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za izbor i imenovanja, koji će se održati dana 26.04.2016. (utorak)  u 16,30 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I kat. 

.pdf