Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članaka 100.  i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) HITNO SE SAZIVA 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 17.06.2016. godine (PETAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

.pdf