31. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanića, zakazana za dan 20.09.2016. godine (UTORAK)  odgađa se za 22.09.2016. godine (ČETVRTAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat, obzirom da je točka 8. Dnevnog reda „Rasprava o stanju javnog reda i mira, komunalnog reda, te sigurnosti stanovnika Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka“ uvrštena u dnevni red 31. sjednice Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog jedne trećine vijećnika koji je pristigao 12.09.2016. godine u 15:57 sati te Vam materijale za navedenu točku dostavljamo naknadno uz napomenu da još jednom dostavljamo na CD-u i financijska izvješća za trgovačka društva IVAKOP d.o.o., IVAPLIN d.o.o., VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.  kao i za OBITELJSKI RADIO IVANIĆ.