Saziv konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, koje će se održati dana 12. lipnja 2017.g., u 16:00 sati u Općinskoj vijećnici, Općina Kloštar Ivanić, Školska 22. 

Saziv .pdf