Dana 12.06.2017. godine održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić. Ljubica Jurčević, voditeljica Službe za opću upravu temeljem Odluke Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji otvorila je i vodila konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, do određivanja osobe koja će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća. 

Nakon što je na konstituirajućoj sjednici utvrđen kvorum obzirom da su na istoj bili prisutni svi vijećnici (njih 15) pristupilo se izboru Mandatne komisije. Po provedenom izboru, Mandatna komisija podnijela je Izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, te Izvješće o mirovanju mandata po sili zakona članovima Općinskog vijeća i ispunjavanju uvjeta za početak mandata zamjenika članova. Prisegu su položili sljedeći članovi Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić: Damir Kašnar, Dragan Vuković, Danijela Bardić, Krešimir Bunjevac, Miljenko Majdek, Nenad Kukec, Mario Haludek, Ivan Novak, Josip Vrbat, Mislav Lukša, Jelena Lacković Žertuš, Božidar Balenović, Jozo Vuković, Josip Tučkorić i Dražen Božić.

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabran je Krešimir Bunjevac, a za jednog potpredsjednika izabran je Dražen Božić. Drugog potpredsjednika izabrati će se na jednoj od slijedećih sjednica Općinskog vijeća.

Čestitamo svim izabranim vijećnicama i vijećnicima, te izabranim članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić!