Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 15.03.2018. godine (četvrtak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 106. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća.

Za 7. sjednicu predlažem slijedeći

 D n e v n i  r e d :

 

 • Aktualni sat
 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „NABAVA, DOVOZ I UGRADNJA KAMENA“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ASFALTNIH CESTA“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE GROBLJA I OBJEKATA NA GROBLJU“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE JAVNIH I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava i donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
  postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje Odluke o osnivanju Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija i imenovanju članova,

Predlagatelj: Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 1. Rasprava i donošenje Odluke o osnivanju Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova i imenovanju članova,

Predlagatelj: Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 1. Rasprava i donošenje Odluke o osnivanju Odbora za poduzetništvo i imenovanju članova,

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje

 1. Rasprava i donošenje Odluke o osnivanju Komisije za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP®S RH i drugih država i imenovanju članova,

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje

 1. Rasprava i donošenje Odluke o osnivanju Komisije za pritužbe i žalbe,

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje

 1. Razno

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

 Krešimir Bunjevac v.r.

Materijali .zip