Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se  1. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

Saziv .pdf

Materijali .zip

Zapisnici .zip