Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18)  saziva se  21. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 12.12.2019. godine (četvrtak), s početkom u 17,00 sati - u izmještenom uredu Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić – područni objekt vrtića.

.pdf