Sastanak Odbora za kulturu i turizam, održati će se dana 28.03.2022. (ponedjeljak) s
početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, ured načelnika I kat, Školska 22.

.pdf