Sastanak Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić, održati će se dana 31.03.2022.
godine (ČETVRTAK ) u 14:00 sati u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić.

.pdf