Na temelju ukazane potrebe saziva se sjednica Odbora za financije i proračun koja će se održati dana 23.05.2022. g.  (PONEDJELJAK) u 16:00 sati  u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.