Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 09.06.2022. godine (četvrtak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća.

 

D n e v n i  r e d :

  1. Aktualni sat
  2. Rasprava o Godišnjem obračunu financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće za 2021. godinu i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: ravnateljica DV

  1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o ustrojavanju jedanaeste  odgojne skupine redovnog programa pri Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić područni objekt Livada

Predlagatelj: općinski načelnik

  1. Rasprava i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine,

     izvjestitelj: općinski načelnik 

  1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić za 2021. g.,

     Predlagatelj: općinski načelnik

  1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun 

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje

  1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: općinski načelnik

  1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: općinski načelnik

  1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: Komisija za dodjelu javnih priznanja

  1. Razno