Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 9.sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 07.09.2022. godine (srijeda), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća.

                                                          D n e v n i  r e d :

 1. Aktualni sat
 2. Utvrđivanje činjenice o podnošenju ostavke na dužnost predsjednika Općinskog vijeća

Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanje

 1. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika  i verifikaciji novog vijećnika te donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: Mandatna komisija

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA       ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2021. godinu i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten,

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2021. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktorica gđa. Sanja Radošević

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2021. godinu i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: direktor g. Siniša Halaš

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2021. godinu i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: direktorica gđa. Radojka Šporer,

 1. Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2021. godinu i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razno