Sastanak Fonda za poljoprivredu, održati će se dana 16.01.2023. g. (PONEDJELJAK) s početkom u 14:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska 22. 

 

D n e v n i    r e d:

 

  1. Odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2023. godini temeljem raspisanog natječaja, i donošenje Zaključka,
  2. Razno.