1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić. (pdf - dokument)
  2. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić. (pdf - dokument)
  3. Odluka o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić. (pdf - dokument)
  4. Pravilnik o provođenju postupka bagatelne nabave.  (pdf - dokument)
  5. Analiza stanja sustava i zaštite spašavanja na području Općine Kloštar Ivanić za 2013. godinu. (pdf - dokument)
  6. Zaključak o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Ivanić za 2014. godinu. (pdf - dokument)
  7. Zaključak o izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta. (pdf - dokument)
  8. Zaključak o izvješću PP Ivanić Grad o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić u 2013. godina. (pdf - dokument)