Na temelju članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 28.08.2014. godine donosi rješenje o isplati jednokratnih pomoći, i pomoći za podmirenje troškova stanovanja.

( pdf - dokument )