Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 04.09.2014. godine donijelo je odluku o uvođenju, visini obračuna i naplati naknade za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Kloštar Ivanić.

( pdf - dokument )

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 04.09.2014. godine donijelo je odluku o utvrđivanju javnog isporučitelja vodnih usluga i javne odvodnje na području Općine Kloštar Ivanić.

( pdf - dokument)

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 04.09.2014. godine donijelo je IZMJENU I DOPUNU ODLUKE O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ.

( pdf - dokument )

Saziva se 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 04.09.2014. godine (četvrtak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

( pdf - dokument )

Na temelju članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 28.08.2014. godine donosi rješenje o isplati jednokratnih pomoći, i pomoći za podmirenje troškova stanovanja.

( pdf - dokument )

S A Z I V A M   NASTAVAK     

 

11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 14.07.2014. godine (ponedjeljak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat. 

detalji ( pdf - dokument )

11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 03.07.2014. godine (četvrtak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.
Sukladno članku 107. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća. ( pdf - dokument )

1. Izvršenje programa održavanja za 2013. ( pdf - dokument )

2. Izvršenje programa gradnje za 2013. ( pdf - dokument )

3. Odluka od držanju pasa, načinu postupanja ... ( pdf - dokument )

4. Odluka o uklanjanju lešina. ( pdf - dokument )

5. OV - Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama bez naknade. ( pdf - dokument )

6. Program kulture izvršenje 2013. ( pdf - dokument )

7. Program predškolskog odgoja izvršenje 2013. ( pdf - dokument )

8. Program socijalnih potreba izvršenje 2013. ( pdf - dokument )

9. Program športa izvršenje 2013. ( pdf - dokument )

10. Zaklj. OV - o neusvajanju Izvj. o izvršenju programa kulture u 2013. ( pdf - dokument )

11. Zaklj. OV - o štednji u proračunu. ( pdf - dokument )

12. Zaklj. OV - o usvajanju Izvj. ON 7-12.mj. 2013. ( pdf - dokument )

13. Zaklj. OV - o utrošku sredstava predviđenih za Dan Općine. ( pdf - dokument )

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 15.05.2014. godine (četvrtak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. katSukladno članku 107. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika  sa 9. sjednice Općinskog vijeća. Opširnije (pdf - dokument)

 

 1. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić. (pdf - dokument)
 2. Odluka o potpisivanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta “Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije  Zagreb istok”  (Projekt RVS - Zagreb istok). (pdf - dokument)

 3. Odluka o potpisivanju Sporazuma o provedbi projekata rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete. (pdf - dokument)

 4. Odluka o djelomičnom poništenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. (pdf - dokument)

 5. Odluka  o suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić. (pdf - dokument) 

 6. Odluka  o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić. (pdf - dokument) 

 7. Odluka o kapitalnoj pomoći. (pdf - dokument) 

 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti «nabava, dovoz i ugradnja kamena» na temelju ugovora. (pdf - dokument) 

 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti «održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije» na temelju ugovora.  (pdf - dokument) 

 10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti «održavanje objekata i uređaja javne rasvjete» na temelju ugovora.  (pdf - dokument)

 11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti «odvodnja atmosferskih voda» na temelju ugovora.  (pdf - dokument)

 12. Zaključak o Izvješću o radu i Financijskom izvješću za Područnu knjižnicu Kloštar Ivanić za 2013. godinu. (pdf - dokument) 

Stranica 12 od 14