1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić. (pdf - dokument)
 2. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić. (pdf - dokument)
 3. Odluka o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić. (pdf - dokument)
 4. Pravilnik o provođenju postupka bagatelne nabave.  (pdf - dokument)
 5. Analiza stanja sustava i zaštite spašavanja na području Općine Kloštar Ivanić za 2013. godinu. (pdf - dokument)
 6. Zaključak o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Ivanić za 2014. godinu. (pdf - dokument)
 7. Zaključak o izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta. (pdf - dokument)
 8. Zaključak o izvješću PP Ivanić Grad o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić u 2013. godina. (pdf - dokument)                                         

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 20.12.2013. godine (petak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Opširnije. ( pdf - dokument )

Sjednica će se održati dana 12. prosinca 2013. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Ivanić - Grad, Moslavačka 11, istovremeno i  na istom mjestu sa sjednicama Gradskog vijeća Grada Ivanić Grada i Općinskog vijeća Općine Križ.

Opširnije. ( pdf - dokument )

Predsjednik Općinskog vijeća saziva 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 27.11.2013. godine (srijeda), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat. (pdf - dokument)

 1. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2013. godini. (pdf - dokument)
 2. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine.(pdf - dokument)
 3. Odluka o dodjeli javnih priznanja.(pdf - dokument)
 4. II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi 2013.god.(pdf - dokument)
 5. I. Izmjene i dopune programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2013.god.(pdf - dokument)

Predsjednik Općinskog vijeća g.Krešimir Bunjevac saziva 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 16.10.2013. godine (srijeda), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, školska 22, I. kat.

Detaljnije (pdf dokument).

1. Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. Opširnije (pdf-dokument)

2. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Kloštar Ivanić u skupštini trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić d.o.o. Opširnije (pdf-dokument)

3. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić. Opširnije (pdf-dokument)

4. Odluka o davanju suglasnosti na odluku o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu IVAPLIN d.o.o. Opširnije (pdf-dokument)

5. Zaključak o izvješću GDCK Ivanić Grad za 2012. godinu. Opširnije (pdf-dokument)

6. Zaključak o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2012. godinu. Opširnije (pdf-dokument)

7. Zaključak o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2012. godinu. Opširnije (pdf-dokument)

8. Zaključak o izvješću PP Ivanić Grad o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić. Opširnije (pdf-dokument)

9. Zaključak o izvješću Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2012. godinu. Opširnije (pdf-dokument)

10. Zaključak o izvješću o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2013. Opširnije (pdf-dokument)

11. Zaključak o potrebi daljnjeg pregovaranja. Opširnije (pdf-dokument)

Predsjednik Općinskog vijeća g.Krešimir Bunjevac saziva nastavak 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 24.09.2013. godine (UTORAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, školska 22, I. kat.

Detaljnije (pdf dokument)

Predsjednik Općinskog vijeća g.Krešimir Bunjevac saziva 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 17.09.2013. godine (UTORAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, školska 22, I. kat.

Detaljnije (pdf dokument).

Stranica 13 od 14