Pod pretpostavkom da je natječaj potrebno, pronađeni su sljedeći rezultati.

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić

Petak, 05 Veljača 2021
Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine br. 36/15, 98/19), Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić, (Glasnik Zagrebačke županije broj 42/16) i članka 43....

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/3295-natjpok2021

Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2021.g.

Ponedjeljak, 18 Siječanj 2021
Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18, 9/20) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 18.01.2021. godine, KLASA: 320-01/21-01/01, URBROJ: 238/14-02-21-1, raspisuje se natječaj za odabir...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/3283-natjecaj-za-odabir-distributera-poljoprivrednog-repromaterijala-za-proljetnu-sjetvu-u-2021-g

Natječaj za radno mjesto čistača/čistačice

Petak, 18 Prosinac 2020
Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), a u skladu s Planom prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/3259-natjecaj-za-radno-mjesto-cistaca-cistacice

Prijedlog lista za stipendije za 2020./2021.

Utorak, 17 Studeni 2020
Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2020/21, da je objavljen PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/3246-prijedlog-lista-za-stipendije-za-2019-2020

Javni natječaj za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić

Utorak, 03 Studeni 2020
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19), članka 35. u svezi s...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/3234-sadx432rfsfsdfsdf

Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2020./2021. za učenike i studente

Ponedjeljak, 19 Listopad 2020
Kontakt UO za odgoj i obrazovanje, Mirela Katalenac: 01/6052-849 ili 01/6009-491 radnim danom 8,00 do 15,00 sati...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/3214-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-zagrebacke-zupanije-za-skolsku-akademsku-godinu-2020-2021-za-ucenike-i-studente

POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Ponedjeljak, 19 Listopad 2020
Obavještavamo vas da je dana 15.10.2020. godine, objavljen 5. Natječaj LAG-a „Moslavina“ – 2. raspis za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladan TO 6.3.1. iz PRR). Tekst LAG Natječaja, kao i pripadajuću natječajnu...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/3210-iodlkokofeefinhkjjkhn

Natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2020/2021

Srijeda, 23 Rujan 2020
Temeljem članka 6.,7. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 36/18), Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2020./2021., Odluke o...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/3167-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-za-skolsku-godinu-2020-2021

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine

Ponedjeljak, 07 Rujan 2020
Temeljem Odluke Skupštine Društva o odobrenju prodaje nekretnine Društva broj 219/2020. od 05.06.2020. IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti, Savska 50, Ivanić-Grad objavljuje natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine. Predmet...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/3157-natjecaj-za-prikupljanje-pisanih-ponuda-za-prodaju-nekretnine

Javni natječaj za zakup općinskog poljoprivrednog zemljišta

Petak, 03 Travanj 2020
Predmet javnog natječaja za zakup je poljoprivredno zemljište -u naravi oranice i livade, u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, i to: KO Ivanić Grad: kčbr. 77., površine 3.569 m2, isključivo zakup trave. početni iznos zakupnine 300,00 kn. KO Kloštar...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2980-javni-natjecaj-za-zakup-opcinskog-poljoprivrednog-zemljista

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2020. / 2021. u trajanju od 30 dana

Četvrtak, 26 Ožujak 2020
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je na 24. sjednici održanoj­­­­­­­­­­­­­­­­­ 20. veljače 2020. god. natječaj za upis djece u Dječji vrtić...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2970-natjecaj-za-upis-djece-u-djecji-vrtic-proljece-klostar-ivanic-za-pedagosku-godinu-2020-2021-u-trajanju-od-30-dana

Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2020. g.

Ponedjeljak, 20 Siječanj 2020
Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 20.01.2020. godine, KLASA: 320-01/20-01/03, URBROJ: 238/14-02-20-1, raspisuje se natječaj za odabir...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2908-natjecaj-za-odabir-distributera-poljoprivrednog-repromaterijala-za-proljetnu-sjetvu-u-2020-g

Radionica za izradu prijave programa/projekata za potencijalne prijavitelje na Javne natječaje za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga

Petak, 27 Prosinac 2019
Općina Kloštar Ivanić će dana 30.12.2019. godine (PONEDJELJAK) u 15,00 sati u dvorištu Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, područni objekt DV Proljeće održati pripremnu radionicu za izradu prijava programa/projekata za potencijalne...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2899-radionica-za-izradu-prijave-programa-projekata-za-potencijalne-prijavitelje-na-javne-natjecaje-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2020. godinu..

Petak, 20 Prosinac 2019
Ja vni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2020. godinu.. .zip

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2898-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-socijalne-i-humanitarne-djelatnosti-za-2020-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2020. godinu.

Petak, 20 Prosinac 2019
J avni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2020. godinu. .zip

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2897-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-poljoprivrede-i-razvoja-ruralnog-podrucja-za-2020-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2020. godinu.

Petak, 20 Prosinac 2019
Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2020. godinu. .zip

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2896-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-gospodarske-djelatnosti-za-2020-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2020.g.

Petak, 20 Prosinac 2019
Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2020.g. .zip

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2895-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-i-ocuvanju-vrijednosti-domovinskog-rata-za-2020-g

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u sportu za 2020. godinu.

Petak, 20 Prosinac 2019
Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u sportu za 2020. godinu. .zip

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2894-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-sportu-za-2020-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

Petak, 20 Prosinac 2019
Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2020. godinu. .zip

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2893-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-kulturi-za-2020-godinu

Konačna lista za stipendije za 2019./2020.

Utorak, 03 Prosinac 2019
Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2019./20., da su objavljene KONAČNE LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2854-konacna-lista-za-stipendije-za-2019-2020