Pod pretpostavkom da je natječaj potrebno, pronađeni su sljedeći rezultati.

Konačna lista stipendija za školsku godinu 2016/2017.g.

Utorak, 22 Studeni 2016
OGLAŠENO NA OGLASNIM PLOČAMA, Web STRANICI I OBITELJSKOM RADIJU DANA 22.11.2016. OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ OPĆINSKO VIJEĆE Komisija za dodjelu stipendija O B A V I J E S T Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1872-konacna-lista-stipendija-za-skolsku-godinu-2016-2017-g

Obavijest studentima i učenicima

Petak, 04 Studeni 2016
Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2016/2017., da su objavljene LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI....

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1840-obavijest-studentima-i-ucenicima

Natječaj Općine Kloštar Ivanić za dodjelu stipendija za školsku godinu 2016./2017.

Petak, 30 Rujan 2016
Temeljem članka 6.,7. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 21/14), Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2016./2017., Odluke o...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1809-natjecaj-opcine-klostar-ivanic-za-dodjelu-stipendija-za-skolsku-godinu-2016-2017

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2016/2017.

Petak, 30 Rujan 2016
Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10. i 26/11.) Župan Zagrebačke županije raspisuje natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2016./2017. za...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1805-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-i-studentima-zagrebacke-zupanije-za-skolsku-akademsku-godinu-2016-2017

Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za jesensku sjetvu u 2016. g.

Utorak, 27 Rujan 2016
Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 27.09.2016. godine, KLASA: 320-01/16-01/03, URBROJ: 238/14-02-16-9, raspisuje se natječaj za odabir...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1801-natjecaj-za-odabir-distributera-poljoprivrednog-repromaterijala-za-jesensku-sjetvu-u-2016-g

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

Srijeda, 17 Kolovoz 2016
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01 , 60/01 , 129/05 , 109/07 , 125/08 , 36/09 , 36/09 , 150/11 , 144/12 , 19/13 , 137/15 ), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1770-javni-natjecaj-za-prodaju-gradevinskog-zemljista

Natječaj za investicijsko održavanje neravzrstanih cesta

Petak, 24 Lipanj 2016
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13), članaka 16., 18., 22. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1730-natjecaj-za-investicijsko-odrzavanje-neravzrstanih-cesta

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Utorak, 03 Svibanj 2016
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1662-javni-natjecaj-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

Petak, 29 Travanj 2016
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je na 18. sjednici održanoj­­­­­­­­­­­­­­­­­ 25. travnja 2016. god. NATJEČAJ za upis djece u Dječji vrtić...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1659-natjecaj-za-upis-djece-u-djecji-vrtic-proljece-klostar-ivanic

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2016. godini

Srijeda, 20 Travanj 2016
Na temelju odredbe članka 17. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 6/99 i 10/10) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije raspisuje natječaj za podnošenje prijedloga za...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1647-natjecaj-za-podnosenje-prijedloga-za-dodjelu-javnih-priznanja-zagrebacke-zupanije-u-2016-godini

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Utorak, 15 Ožujak 2016
Temeljem članka 7. i 8. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članka 15. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 14/12) Komisija za...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1619-4refdedfgjhgfdxe343rf

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić

Nedjelja, 06 Ožujak 2016
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11, 64/15), članka...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1612-javni-natjecaj-za-davanje-u-zakup-poslovnog-prostora-u-vlasnistvu-opcine-klostar-ivanic

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2016. godinu

Ponedjeljak, 29 Veljača 2016
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1600-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-poljoprivrede-i-razvoja-ruralnog-podrucja-za-2016-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2016. godinu

Ponedjeljak, 29 Veljača 2016
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1599-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-gospodarske-djelatnosti-za-2016-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2016. godinu

Ponedjeljak, 29 Veljača 2016
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1598-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-i-ocuvanju-vrijednosti-domovinskog-rata-za-2016-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2016. godinu

Petak, 19 Veljača 2016
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1570-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-kulturi-za-2016-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u sportu za 2016. godinu

Petak, 19 Veljača 2016
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1569-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-sportu-za-2016-godinu

Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2016. g.

Četvrtak, 28 Siječanj 2016
Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 28.01.2016. godine, KLASA: 320-01/16-01/03, URBROJ: 238/14-02-16-1, raspisuje se natječaj za odabir...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1547-natjecaj-za-odabir-distributera-poljoprivrednog-repromaterijala-za-proljetnu-sjetvu-u-2016-g

KONAČNA LISTA – STIPENDIJE ZA 2015./2016. GODINU

Srijeda, 02 Prosinac 2015
OGLAŠENO NA OGLASNIM PLOČAMA, Web STRANICAMA I OBITELJSKOM RADIJU DANA 02.12.2015. OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ OPĆINSKO VIJEĆE Komisija za dodjelu stipendija O B A V I J E S T Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/obrazovanje/1486-konacna-lista-stipendije-za-2015-2016-godinu

Prijedlog liste – natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za godinu 2015/2016

Srijeda, 02 Prosinac 2015
Prijedlog liste – natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za godinu 2015/2016. Dopis sa privremenom listom .pdf Tablica .xls PRIGOVORI na Prijedlog liste za dodjelu stipendije Zagrebačke županije za školsku godinu 2015/2016. podnosi se...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1485-prijedlog-liste-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-zagrebacke-zupanije-za-godinu-2015-2016


Rezultati 101 - 120 od 218