Pod pretpostavkom da je natječaj potrebno, pronađeni su sljedeći rezultati.

Javni natječaj za prijam u službu „Referenta za obračun naknada i doprinosa“

Srijeda, 18 Studeni 2015
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), a u skladu s Planom prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić u 2016....

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1467-javni-natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-referenta-za-obracun-naknada-i-doprinosa

Rezultati stipendija za godinu 2015/2016

Utorak, 17 Studeni 2015
OGLAŠENO NA OGLASNIM PLOČAMA, Web STRANICAMA I OBITELJSKOM RADIJU DANA 17.11.2015. OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ OPĆINSKO VIJEĆE Komisija za dodjelu stipendija O B A V I J E S T Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1461-rezultati-stipendija-za-godinu-2015-2016

Javni natječaj za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić

Četvrtak, 22 Listopad 2015
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1433-javni-natjecaj-za-davanje-u-najam-stambene-kuce-u-vlasnistvu-opcine-klostar-ivanic

Natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2015./2016

Srijeda, 07 Listopad 2015
Temeljem članka 6.,7. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 21/14), Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2015./2016., Odluke o...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1425-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-za-skolsku-godinu-2015-2016

Natječaj za dodjelu stipendija

Srijeda, 30 Rujan 2015
Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10. i 26/11.) Župan Zagrebačke županije raspisuje natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2015/2016., za...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1403-natjecaj-za-dodjelu-stipendija

Natječaj za radno mjesto direktora Ivaplina

Srijeda, 23 Rujan 2015
Temeljem članka 31., a sukladno uvjetima iz članka 21. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Ivaplin d.o.o. od 16.5.2014. godine, Skupština Društva raspisuje natječaj za radno mjesto: direktor Društva. .pdf

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1395-natjecaj-za-radno-mjesto-direktora-ivaplina

Natječaj za kreditiranje jesenske sjetve u 2015.g.

Srijeda, 09 Rujan 2015
Natjecati se mogu dobavljači – fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti. S ponuditeljima repromaterijala zaključiti će se pojedinačni ugovori o kreditu, nakon provedenog postupka natječaja za kreditiranje obiteljskih...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1375-123asd1221a

Javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Program "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. - Kreditom do konkurentnosti

Ponedjeljak, 18 Svibanj 2015
Javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Program "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. - Kreditom do konkurentnosti. Kreditna linija sa subvencijom kamatne stope u suradnji Ministartsva poduzetništva i obrta, Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1274-javni-natjecaj-za-prikupljanje-poduzetnickih-zahtjeva-za-kredit-kroz-program-kreditom-do-uspjeha-2014-mjera-1-kreditom-do-konkurentnosti

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Utorak, 12 Svibanj 2015
Otvoren je natječaj za provedbu Podmjere 6.3. » Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava « iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1272-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava

Natječaj za upis djece u vrtić

Ponedjeljak, 04 Svibanj 2015
Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE, prema Odluci sa 7. sjednice održane dana 29.04.2015. godine, čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i čl. 5. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće oglašava natječaj za upis djece u...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1264-natjecaj-za-upis-djece-u-vrtic

Natječaj za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta

Srijeda, 29 Travanj 2015
Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić javni natječaj za investicijsko održavanje cesta objavljen u Narodnim novinama u broju 47., od 28.04.2015. godine.

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1259-natjecaj-za-investicijsko-odrzavanje-nerazvrstanih-cesta

Natječaj za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta

Četvrtak, 30 Travanj 2015
Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić javni natječaj za investicijsko održavanje cesta objavljen u Narodnim novinama u broju 47., od 28.04.2015. godine.

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1260-natjecaj-za-investicijsko-odrzavanje-nerazvrstanih-cesta

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Nedjelja, 03 Svibanj 2015
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1258-javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnina

Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Utorak, 28 Travanj 2015
Na dan 23. travnja 2015. objavljen je natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Natječaj je raspisan za mala...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1251-natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-provedba-tipa-operacije-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u 2015. godini

Četvrtak, 23 Travanj 2015
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1248-javni-natjecaj-za-davanje-u-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-opcine-klostar-ivanic-u-2015-godini

3.150.000 kuna bespovratnih potpora za razvoj poduzetništva

Srijeda, 22 Travanj 2015
Zagrebačka županija raspisala je javni natječaj vrijedan 3.150.000 kuna za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u 2015. godini. Natječaj za navedena sredstva otvoren je do 20. svibnja ove godine, a prijaviti...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1247-3-150-000-kuna-bespovratnih-potpora-za-razvoj-poduzetnistva

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2015.g.

Petak, 17 Travanj 2015
Na temelju odredbe članka 17. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 6/99 i 10/10) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije raspisuje natječaj za podnošenje prijedloga za...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1244-natjecaj-za-podnosenje-prijedloga-za-dodjelu-javnih-priznanja-zagrebacke-zupanije-u-2015-g

Otvoren EEPA natječaj 2015

Ponedjeljak, 13 Travanj 2015
Objavljen je EEPA 2015 natječaj: Europske nagrade za promicanje poduzetništva 2015 (European Enterprise Promotion Awards), na EU i nacionalnoj (HR) razini. EEPA nagrada je priznanje koje najuspješnijim promotorima poduzetništva dodjeljuje Europska...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1233-otvoren-eepa-natjecaj-2015

Aktivni natječaji upravnog odjela za gospodarstvo Zagrebačke županije u 2015.g.

Petak, 03 Travanj 2015
Obavještavamo Vas da je Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke županije na objavio je dana 1. travnja 2015. godine dva natječaja: - Natječaj za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2015. godinu - Natječaj za...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1223-aktivni-natjecaji-upravnog-odjela-za-gospodarstvo-zagrebacke-zupanije-u-2015-g

Natječaj

Srijeda, 25 Ožujak 2015
Komunalni referent Natječaj (.pdf) Opis poslova i podaci o plaći (.pdf) Viši referent za pravne poslove Natječaj (.pdf) Opis poslova i podaci o plaći (.pdf)

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1213-wett


Rezultati 121 - 140 od 218