Pod pretpostavkom da je natječaj potrebno, pronađeni su sljedeći rezultati.

Sufinanciranje izrade fasade za 50 kućanstava

Utorak, 30 Srpanj 2013
Zagrebačka županija raspisala je natječaj za sufinanciranje projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti stambenih zgrada u Zagrebačkoj županiji u 2013. godini“. Sufinancirat će se troškovi nabave i ugradnje toplinske zaštite vanjske ovojnice...

https://www.klostar-ivanic.hr/natjecaji/53-vijesti/natjecaji/757-sufinanciranje-izrade-fasade-za-50-kucanstava

Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti

Petak, 14 Lipanj 2013
Raspiran je Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, a u skladu s Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić. Rok za zaprimanje ponuda: 28.06.2013. g....

https://www.klostar-ivanic.hr/natjecaji/53-vijesti/natjecaji/752-natjecaj-za-povjeravanje-obavljanja-komunalne-djelatnosti

JAVNI NATJEčAJ

Ponedjeljak, 11 Ožujak 2013
JAVNI NATJEčAJ za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u 2013. godini

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/707-

JAVNI NATJEčAJ

Srijeda, 06 Ožujak 2013
JAVNI NATJEčAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić - (1 izvršitelj/ica) na neodređenovrijeme Opis poslova i podaci o plaći.

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/704-

Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala

Četvrtak, 31 Siječanj 2013
N A T J E č A J za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2013. g.

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/690-

Raspisan natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2012/2013

Srijeda, 17 Listopad 2012
Obavještavaju se učenici i studenti s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić da je Općina Kloštar Ivanić raspisala natječaj za dodjelu stipendija u školskoj godini 2012/2013. Uvjeti za sudjelovanje na natječaju za dodjelu stipendija, socijalni...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/652-raspisan-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-za-skolsku-godinu-2012-2013

Obavijest o natječaju za dodjelu stipendija Zagrebačke županije 2012/2013.

Ponedjeljak, 01 Listopad 2012
Na stranicama Zagrebačke županije objavljen je natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2012./2013. za učenike i studente. Detaljne informacije i obrazac prijave možete pronaći na stranicama Zagrebačke županije....

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/649-

Natječaj za odabir distributera poloprivrednog repromaterijala

Srijeda, 05 Rujan 2012
Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 03.09.2012. godine, Klasa: 320-01/12-01-13, Ur. br. 238/14-02/01-12-01, raspisuje se N A T J E č A J za...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/640-

Odluke i Zaključci 32. sjednice Općinskog vijeća, dana 23.07.2012.

Petak, 10 Kolovoz 2012
Odluke i Zaključci 32. sjednice Općinskog vijeća, dana 23.07.2012.

https://www.klostar-ivanic.hr/opcinskovijece/odlukeopcinskogvijeca/636-odluke-i-zakljucci-32-sjednice-opcinskog-vijeca-dana-23-07-2012

IPARD

Petak, 11 Svibanj 2012
Novu IPARD obavijest možete pogledati ovdje. Napomena: Općina Kloštar Ivanić će se prijaviti na III. Natječaj za IPARD program Mjeru 301 koji je otvoren do 30.05.2012

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/622-

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta Općine Kloštar Ivanić 2012.

Četvrtak, 19 Travanj 2012
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 31. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) i Odluke Općinskog načelnika...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/619-

IPARD - natječaj za izvođača radova za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Srijeda, 18 Siječanj 2012
Općina Kloštar Ivanić pokreće postupak nabave izvođača radova na izgradnji sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u ulici kralja Tomislava i naselju ščapovec koji će se financirati iz IPARD programa Informacije o natječaju na...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/611-

Obavijest o natječaju i popis državnog poljoprivrednog zemljišta za prodaju 2011.g.

Ponedjeljak, 21 Studeni 2011
REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAčKA ŽUPANIJA OPćINA KLOšTAR IVANIć OPćINSKO VIJEćE Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić od 06.09.2011. godine, od dana 16.11.2011. godine otvoren je natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/605-

Žalbe na natječaj za stipendiranje učenika i studenata za 2011/2012. g,

Subota, 12 Studeni 2011
OPćINA KLOšTAR IVANIć Komisija za dodjelu stipendija ŽALBE NA NATJEčAJ ZA STIPENDIRANJE UčENIKA I STUDENATA ZA 2011/2012 GODINU

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/602-

Natječaj za dodjelu stipendija za šk. god. 2011/2012. i PRIJAVNICA

Četvrtak, 13 Listopad 2011
Natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2011/2012. možete pogledati OVDJE. Prijavu za dodjelu stipendija možete pogledati OVDJE.

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/599-

Natječaj za odabir distributera poljopr. materijala za jesensku sjetvu u 2011. g.

Srijeda, 05 Listopad 2011
Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 26.09.2011. godine, Klasa:320-01/11-01-01, Ur. br. 238/14-03-11-01, raspisuje se

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/595-

Obavijest o natječaju za dodjelu stipendija za Zagrebačku županiju šk. god. 2011./2012.

Ponedjeljak, 03 Listopad 2011
OBAVIJEST Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2011./2012. za učenike i studente s prebivalištem na području Zagrebačke županije. Natječaj traje 15 dana od dana objave u dnevnom tisku. Natječaj je objavljen...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/594-

Odluka o STIPENDIRANJU učenika i studenata u šk. godini 2011/2012.

Četvrtak, 29 Rujan 2011
Temeljem članka 2. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić i članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 29.09.2011. godine donosi Pravilnik o...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/591-

Zaključak o kreditiranju jesenske sjetve 2011.

Četvrtak, 29 Rujan 2011
Na temelju članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 26.09.2011. g.. donosi

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/589-

Zaključak o neusvajanju kriterija za javni natječaj Ivaplin

Ponedjeljak, 18 Srpanj 2011
Na temelju članka 33. i 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 05.07.2011. godine donijelo je

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/575-


Rezultati 161 - 180 od 210