Pod pretpostavkom da je natječaj potrebno, pronađeni su sljedeći rezultati.

Osnivanje javne ustanove «OPćINSKA KNJIŽNICA KLOŠTAR IVANIć»

Petak, 16 Srpanj 2010
Temeljem članka 7. i 12. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 5. stavak 1., članka 9. stavak 1. i članka 10. Zakona o knjižnicama (NN br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08, 69/09) te članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić,...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/449-

Mreže dječjih vrtića u Općini Kloštar Ivanić

Petak, 16 Srpanj 2010
Na temelju članka 14. stavak 1 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/447-

Rezultati natječaja za upis djece u dječji vrtić 2010./2011.

Ponedjeljak, 21 Lipanj 2010
Na Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2010. / 2011. objavljen u javnom glasilu pristiglo je 40 prijava koje su odgovarale uvjetima Natječaja i tri prijave koje su evidentirane, no ne i zaprimljene – jer...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/446-

Natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2009./2010.

Ponedjeljak, 19 Listopad 2009
Temeljem toč. III. I IV. Odluke o stipendijama Općine Kloštar Ivanić, članka 6. i 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić, Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/411-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-za-skolsku-godinu-2009-2010

Otvoren dan škole "Braće Radič"

Srijeda, 01 Srpanj 2009
Ova školska godina 2008./09. protekla je u duhu međukulturalnog dijaloga koji smo njegovali još od protekle školske godine, a uključili smo se i u novi natječaj „Moja ideja za europsko sutra“. Na ovaj način redovna i dodatna nastava geografije i...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/399-otvoren-dan-skole-brace-radic

Novčani poticaji Zagrebačke županije

Petak, 06 Ožujak 2009
Zagrebačka županija dodijelit će u 2009. godini 250.000 kuna bespovratnih potpora za uvođenje inovacija u proizvodnju. Natječaj za dodjelu sredstava raspisan je danas, a otvoren je do 1. prosinca 2009. Danas je raspisan i natječaj za dodjelu subvencija...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/378-

Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala

Utorak, 17 Veljača 2009
Temeljem Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/07) i zaključka Općinskog poglavarstva Općine Kloštar Ivanić od 05.02.2009. godine, Klasa:320-01/09-01-02, Ur. br. 238/14-02-09-01, raspisuje se NATJEčAJ za odabir distributera...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/374-

Natječaj za odvodnju atmosferskih voda

Utorak, 17 Veljača 2009
Općinsko poglavarstvo Općine Kloštar Ivanić na 30. Sjednici održanoj 05.02.2009. godine donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti na temelju ugovora ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA .

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/373-

Krediti za jesensku sjetvu

Utorak, 14 Listopad 2008
Općinsko poglavarstvo razmatralo je i usvojilo prijedlog Fonda za poljoprivredu da se iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2008. godinu izdvoje novčana sredstva za namjenu kreditiranja obiteljskih gospodarstava – poljoprivrednih proizvođača , za...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/353-

Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala

Utorak, 14 Listopad 2008
Raspisuje se javni natječaj za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava u svrhu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić, za jesensku sjetvu .

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/352-

Natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2008./2009.

Utorak, 14 Listopad 2008
Na temelju odluke općinskog poglavarstva od 13.10.2008. raspisan je natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2008/2009. Stipendirati će se 17 redovnih učenikasrednjih škola i 7 redovnih studenata viših škola i fakulteta....

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/349-

Javni natječaj za potpore u poljoprivredi

Utorak, 29 Srpanj 2008
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja raspisalo je Natječaj za dodjelu novčanih potpora

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/345-

Javni natječaj za donacije za tradicionalne i umjetničke obrte

Ponedjeljak, 26 Svibanj 2008
Zagrebačka županija objavila je javni natječaj za dodjelu sredstava pomoći za tradicionalne i umjetničke obrte. Natječaj je otvoren do 15. lipnja 2008. godine. Tekst natječaja: tradicionalni_obrti_svibanj2008 Opširnije:...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/335-

Javni natječaj za donacije za osnivanje i projekte udruga

Ponedjeljak, 26 Svibanj 2008
Zagrebačka županija objavila je javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za troškove osnivanja i početnog rada udruga te sufinanciranja projekata udruga u području gospodarstva. Natječaj za dodjelu navedenih sredstava raspisan je do 1. prosinca...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/336-

Postupak upisa u vrtić

Četvrtak, 28 Lipanj 2007
Postupak upisa u dječji vrtić Proljeće Potaknuti upitima roditelja, želimo Vam približiti kako upisati dijete u našu ustanovu. Tokom 5. mjeseca objavljujemo natječaj za upis djece u narednu pedagošku godinu koja počinje 1. rujna. Roditelj ispunjava...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/316-postupak-upisa-u-vrtic

Lovačka udruga "Lipa"

Četvrtak, 28 Lipanj 2007
Lovačka udruga "Lipa" - Lipovec Lonjski Povijest lovstva u selu Lipovcu ima duboke korijene i tradiciju. Prije Drugog svjetskog rata nekolicina lovaca iz Lipovca osniva lovačku udrugu, prvu u tom kraju na prostoru bivše općine Ivanić Grad i zakupljuje...

https://www.klostar-ivanic.hr/oopcini/udruge/310-lovacka-udruga-lipa

4.Kloštranski haiku susreti

Srijeda, 20 Lipanj 2007
Na četvrte kloštranske haiku susrete s nagradnim natječajem na hrvatskom jeziku, kajkavskom i čakavskom narječju, natječaj za haiku na enlgeskom jeziku i natječaju za haiku učenika osnovnih škola pristiglo je ukupno 1554 haikua: 467 haikua od 122...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/58-stare-web-stranice/322-


Rezultati 181 - 197 od 197