Pod pretpostavkom da je natječaj potrebno, pronađeni su sljedeći rezultati.

Obavijest učenicima i studentima

Utorak, 05 Studeni 2019
Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2019/2020., da su objavljene LISTE (prijedlozi) KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2828-dasdgfdgmmmnmnmnmnm213123

Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za jesensku sjetvu u 2019. g.

Utorak, 15 Listopad 2019
Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 15.10.2019. godine, KLASA: 320-01/19-01/02, URBROJ: 238/14-02-19-7, raspisuje se natječaj za odabir...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2814-natjecaj-za-odabir-distributera-poljoprivrednog-repromaterijala-za-jesensku-sjetvu-u-2019-g

Natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2019/2020.

Ponedjeljak, 23 Rujan 2019
Temeljem članka 6.,7. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 36/18), Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2019./2020., Odluke o...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2802-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-za-skolsku-godinu-2019-2020

Općini Kloštar Ivanić isplaćen predujam za projekt Rekonstrukcije i dogradnje DV Proljeće u iznosu 3.351.600,00 kuna kroz mjeru 7.4.1.

Četvrtak, 11 Srpanj 2019
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je 5. srpnja 2019. godine Odluku o isplati predujma Općini Kloštar Ivanić iznos od 3.351.600,00 kuna za projekt iz Natječaja za provedbu Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje,...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2751-opcini-klostar-ivanic-isplacen-predujam-za-projekt-rekonstrukcije-i-dogradnje-dv-proljece-u-iznosu-3-351-600-00-kuna-kroz-mjeru-7-4-1

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Četvrtak, 18 Travanj 2019
Temeljem članka 6. i 7. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članka 15. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 12/17) Komisija za...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2688-123sadasd123123aseddase43tzhgfh

NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI

Srijeda, 17 Travanj 2019
Na temelju odredbe članka 17. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 6/99, 10/10 i 13/18 – pročišćeni tekst) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije raspisuje natječaj za...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2687-natjecaj-za-podnosenje-prijedloga-za-dodjelu-javnih-priznanja-zagrebacke-zupanije-u-2019-godini

NATJEČAJ ZA UPIS U VRTIĆ I PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019. / 2020.

Četvrtak, 04 Travanj 2019
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je na 14. sjednici održanoj­­­­­­­­ 06.03.2019. godine NATJEČAJ za upis djece u Dječji vrtić Proljeće...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2668-natjecaj-za-upis-u-vrtic-i-program-predskole-za-pedagosku-godinu-2019-2020

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Utorak, 02 Travanj 2019
Obavještavamo sve zainteresirane poljoprivrednike, da je LAG Moslavina raspisao 3. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a za TO 1.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava", a koji je...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2666-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u 2019. godini

Ponedjeljak, 01 Travanj 2019
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2665-javni-natjecaj-za-davanje-u-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-opcine-klostar-ivanic-u-2019-godini

POZIV NA RADIONICE LAG-A „MOSLAVINA“ PRIPREMA ZA 3. LAG NATJEČAJ TO 1.1.1. „RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

Utorak, 26 Ožujak 2019
Pozivamo vas na radionice LAG-a „Moslavina“, na kojoj će zainteresirani poljoprivrednici biti upoznati s uvjetima prihvatljivosti, procedurama, načinom prijave i dokumentacijom potrebnom za prijavu na 3. LAG Natječaj za TO 1.1.1. „Restrukturiranje,...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2661-poziv-na-radionice-lag-a-moslavina-priprema-za-3-lag-natjecaj-to-1-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava

Otvoren natječaj za najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/cu

Četvrtak, 07 Veljača 2019
Bruxelles, 6. veljače 2019. – Otvoren je natječaj za izbor najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/poljoprivrednicu koji četvrtu godinu zaredom organizira hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i ambasadorica projekta za Hrvatsku iz redova...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2618-otvoren-natjecaj-za-najboljeg-hrvatskog-mladog-poljoprivrednika-cu

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine

Četvrtak, 24 Siječanj 2019
Temeljem Odluke Skupštine Društva o odobrenju prodaje nekretnine Društva broj 204/2019. od 17.01.2019. IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti, Savska 50, Ivanić-Grad objavljuje natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine. Natječaj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2609-dasd123213123123123sadgggcx

Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2019. g.

Petak, 18 Siječanj 2019
Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 18.01.2019. godine, KLASA: 320-01/19-01/02, URBROJ: 238/14-02-19-1, raspisuje se Natječaj za odabir...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2608-natjecaj-za-odabir-distributera-poljoprivrednog-repromaterijala-za-proljetnu-sjetvu-u-2019-g

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora vlasništvu Općine Kloštar Ivanić

Nedjelja, 20 Siječanj 2019
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01 , 60/01 , 129/05 , 109/07 , 125/08 , 36/09 , 36/09 , 150/11 , 144/12 , 19/13 , 137/15 , 123/17 ), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br....

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2605-gfdg345fghgfh46zfghgfhfgh456dsa222

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2595-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-socijalne-i-humanitarne-djelatnosti-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2594-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-gospodarske-djelatnosti-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2593-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-i-ocuvanju-vrijednosti-domovinskog-rata-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2592-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-poljoprivrede-i-razvoja-ruralnog-podrucja-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2591-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-kulturi-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u sportu za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2590-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-sportu-za-2019-godinu