Pod pretpostavkom da je natječaj potrebno, pronađeni su sljedeći rezultati.

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2591-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-kulturi-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u sportu za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2590-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-sportu-za-2019-godinu

KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINIA

Petak, 07 Prosinac 2018
Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2018./19., da su objavljene KONAČNE LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2550-konacna-liste-kandidata-za-dodjelu-stipendija-u-tekucoj-skolskoj-akademskoj-godini

Obavijest studentima i učenicima

Srijeda, 28 Studeni 2018
Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2018/2019., da je objavljen PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2541-123sdfgsdfsdf1334dsfsdf3124

Općini Kloštar Ivanić isplaćeno 1,1 milijun kuna za Rekonstrukciju dijela ulice Čemernica Lonjska

Petak, 16 Studeni 2018
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je 16.11.2018. prema Zahtjevu za isplatu predujma Općini Kloštar Ivanić iznos od 1.132.987,50 kuna za projekt iz natječaja za provedbu Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu,...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2530-opcini-klostar-ivanic-isplaceno-1-1-milijun-kuna-za-rekonstrukciju-dijela-ulice-cemernica-lonjska

Natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2018./2019.

Utorak, 06 Studeni 2018
Temeljem članka 6.,7. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 36/18), Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2018./2019., Odluke o...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2521-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-za-skolsku-godinu-2018-2019

Javni natječaj za prijam u službu namještenika: „spremačice“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić

Petak, 26 Listopad 2018
Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18), a u skladu s Planom prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2513-javni-natjecaj-a-prijam-u-sluzbu-namjestenika-spremacice-u-jedinstveni-upravni-odjel-opcine-klostar-ivanic

Otvoren natječaj za stipendije Zagrebačke županije

Četvrtak, 11 Listopad 2018
Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2018./2019. za učenike i studente s prebivalištem na području Zagrebačke županije. Natječaj je otvoren do 15. listopada 2018. godine. U ovoj školskoj godini...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2479-otvoren-natjecaj-za-stipendije-zagrebacke-zupanije

Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za jesensku sjetvu u 2018. g.

Petak, 05 Listopad 2018
Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 05.10.2018. godine, KLASA: 320-01/18-01/01, URBROJ: 238/14-02-18-6, raspisuje se natječaj za odabir...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2475-natjecaj-za-odabir-distributera-poljoprivrednog-repromaterijala-za-jesensku-sjetvu-u-2018-g

Natječaj za prijam službenik/ice u službu na određeno vrijeme

Ponedjeljak, 13 Kolovoz 2018
Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić objavljuje OGLAS za prijam...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2451-123erfsd2134esqewq

Natječaj za investicijsko održavanje cesta

Petak, 15 Lipanj 2018
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 16., 18., 22. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2424-natjecaj-za-investicijsko-odrzavanje-cesta

Natječaj za prijam službenik/ice u službu na određeno vrijeme

Ponedjeljak, 11 Lipanj 2018
Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić objavljuje OGLAS za prijam...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2421-natjecaj-za-prijam-sluzbenik-ice-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme

Otvoren natječaj za bespovratna sredstva za uvođenje sustava upravljanja poduzetnicima

Utorak, 24 Travanj 2018
S ciljem povećanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu te izgradnje povjerenja kupaca, otvoren je natječaj za dodjelu bespovratnih za primjenu norma te za certifikaciju u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2379-otvoren-natjecaj-za-bespovratna-sredstva-za-uvodenje-sustava-upravljanja-poduzetnicima

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2018. / 2019.

Utorak, 24 Travanj 2018
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je na 4. sjednici održanoj 7. ožujka 2018. god. natječaj za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2378-natjecaj-za-upis-djece-u-djecji-vrtic-proljece-klostar-ivanic-za-pedagosku-godinu-2018-2019

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Četvrtak, 29 Ožujak 2018
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2365-javni-natjecaj-za-davanje-u-zakup-poljoprivrednog-zemljista

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Utorak, 27 Ožujak 2018
Temeljem članka 6. i 7. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članka 15. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 12/17) Komisija za...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2364-2132354zrfgsdf312423

POZIV NA RADIONICE LAG-A „MOSLAVINA“ PRIPREMA ZA 1. LAG NATJEČAJ TO 1.1.4. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA"

Četvrtak, 22 Veljača 2018
Pozivamo vas na radionice LAG-a „Moslavina“, na kojima će zainteresirani poljoprivrednici biti upoznati s uvjetima prihvatljivosti, procedurama, načinom prijave i dokumentacijom potrebnom za prijavu na 1. LAG Natječaj za TO 1.1.4. „Potpora razvoju...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2334-poziv-na-radionice-lag-a-moslavina-priprema-za-1-lag-natjecaj-to-1-1-4-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava

Bespovratna potpora za nabavu poljoprivredne mehanizacije i strojeva

Četvrtak, 22 Veljača 2018
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju otvorila je natječaj za provedbu Podmjere 4.1 "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" - provedba tipa operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2333-bespovratna-potpora-za-nabavu-poljoprivredne-mehanizacije-i-strojeva

Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti: nabava, dovoz i ugradnja kamena

Srijeda, 14 Veljača 2018
Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 147/14), članka 16., 18., 22. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2327-huz7878gghik

Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda

Srijeda, 14 Veljača 2018
Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 147/14), članka 16., 22. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2326-1233tsdfsf123123asd