Pod pretpostavkom da je natječaj potrebno, pronađeni su sljedeći rezultati.

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u 2019. godini

Ponedjeljak, 01 Travanj 2019
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2665-javni-natjecaj-za-davanje-u-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-opcine-klostar-ivanic-u-2019-godini

POZIV NA RADIONICE LAG-A „MOSLAVINA“ PRIPREMA ZA 3. LAG NATJEČAJ TO 1.1.1. „RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

Utorak, 26 Ožujak 2019
Pozivamo vas na radionice LAG-a „Moslavina“, na kojoj će zainteresirani poljoprivrednici biti upoznati s uvjetima prihvatljivosti, procedurama, načinom prijave i dokumentacijom potrebnom za prijavu na 3. LAG Natječaj za TO 1.1.1. „Restrukturiranje,...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2661-poziv-na-radionice-lag-a-moslavina-priprema-za-3-lag-natjecaj-to-1-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava

Otvoren natječaj za najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/cu

Četvrtak, 07 Veljača 2019
Bruxelles, 6. veljače 2019. – Otvoren je natječaj za izbor najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/poljoprivrednicu koji četvrtu godinu zaredom organizira hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i ambasadorica projekta za Hrvatsku iz redova...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2618-otvoren-natjecaj-za-najboljeg-hrvatskog-mladog-poljoprivrednika-cu

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine

Četvrtak, 24 Siječanj 2019
Temeljem Odluke Skupštine Društva o odobrenju prodaje nekretnine Društva broj 204/2019. od 17.01.2019. IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti, Savska 50, Ivanić-Grad objavljuje natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine. Natječaj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2609-dasd123213123123123sadgggcx

Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2019. g.

Petak, 18 Siječanj 2019
Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 18.01.2019. godine, KLASA: 320-01/19-01/02, URBROJ: 238/14-02-19-1, raspisuje se Natječaj za odabir...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2608-natjecaj-za-odabir-distributera-poljoprivrednog-repromaterijala-za-proljetnu-sjetvu-u-2019-g

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora vlasništvu Općine Kloštar Ivanić

Nedjelja, 20 Siječanj 2019
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01 , 60/01 , 129/05 , 109/07 , 125/08 , 36/09 , 36/09 , 150/11 , 144/12 , 19/13 , 137/15 , 123/17 ), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br....

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2605-gfdg345fghgfh46zfghgfhfgh456dsa222

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2595-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-socijalne-i-humanitarne-djelatnosti-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2594-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-gospodarske-djelatnosti-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2593-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-i-ocuvanju-vrijednosti-domovinskog-rata-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2592-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-poljoprivrede-i-razvoja-ruralnog-podrucja-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2591-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-kulturi-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u sportu za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2590-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-sportu-za-2019-godinu

KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINIA

Petak, 07 Prosinac 2018
Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2018./19., da su objavljene KONAČNE LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2550-konacna-liste-kandidata-za-dodjelu-stipendija-u-tekucoj-skolskoj-akademskoj-godini

Obavijest studentima i učenicima

Srijeda, 28 Studeni 2018
Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2018/2019., da je objavljen PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2541-123sdfgsdfsdf1334dsfsdf3124

Općini Kloštar Ivanić isplaćeno 1,1 milijun kuna za Rekonstrukciju dijela ulice Čemernica Lonjska

Petak, 16 Studeni 2018
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je 16.11.2018. prema Zahtjevu za isplatu predujma Općini Kloštar Ivanić iznos od 1.132.987,50 kuna za projekt iz natječaja za provedbu Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu,...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2530-opcini-klostar-ivanic-isplaceno-1-1-milijun-kuna-za-rekonstrukciju-dijela-ulice-cemernica-lonjska

Natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2018./2019.

Utorak, 06 Studeni 2018
Temeljem članka 6.,7. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 36/18), Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2018./2019., Odluke o...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2521-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-za-skolsku-godinu-2018-2019

Javni natječaj za prijam u službu namještenika: „spremačice“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić

Petak, 26 Listopad 2018
Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18), a u skladu s Planom prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2513-javni-natjecaj-a-prijam-u-sluzbu-namjestenika-spremacice-u-jedinstveni-upravni-odjel-opcine-klostar-ivanic

Otvoren natječaj za stipendije Zagrebačke županije

Četvrtak, 11 Listopad 2018
Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2018./2019. za učenike i studente s prebivalištem na području Zagrebačke županije. Natječaj je otvoren do 15. listopada 2018. godine. U ovoj školskoj godini...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2479-otvoren-natjecaj-za-stipendije-zagrebacke-zupanije

Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za jesensku sjetvu u 2018. g.

Petak, 05 Listopad 2018
Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 05.10.2018. godine, KLASA: 320-01/18-01/01, URBROJ: 238/14-02-18-6, raspisuje se natječaj za odabir...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2475-natjecaj-za-odabir-distributera-poljoprivrednog-repromaterijala-za-jesensku-sjetvu-u-2018-g

Natječaj za prijam službenik/ice u službu na određeno vrijeme

Ponedjeljak, 13 Kolovoz 2018
Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić objavljuje OGLAS za prijam...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2451-123erfsd2134esqewq