Pod pretpostavkom da je natječaj potrebno, pronađeni su sljedeći rezultati.

Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za jesensku sjetvu u 2018. g.

Petak, 05 Listopad 2018
Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 05.10.2018. godine, KLASA: 320-01/18-01/01, URBROJ: 238/14-02-18-6, raspisuje se natječaj za odabir...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2475-natjecaj-za-odabir-distributera-poljoprivrednog-repromaterijala-za-jesensku-sjetvu-u-2018-g

Natječaj za prijam službenik/ice u službu na određeno vrijeme

Ponedjeljak, 13 Kolovoz 2018
Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić objavljuje OGLAS za prijam...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2451-123erfsd2134esqewq

Natječaj za investicijsko održavanje cesta

Petak, 15 Lipanj 2018
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 16., 18., 22. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2424-natjecaj-za-investicijsko-odrzavanje-cesta

Natječaj za prijam službenik/ice u službu na određeno vrijeme

Ponedjeljak, 11 Lipanj 2018
Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić objavljuje OGLAS za prijam...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2421-natjecaj-za-prijam-sluzbenik-ice-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme

Otvoren natječaj za bespovratna sredstva za uvođenje sustava upravljanja poduzetnicima

Utorak, 24 Travanj 2018
S ciljem povećanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu te izgradnje povjerenja kupaca, otvoren je natječaj za dodjelu bespovratnih za primjenu norma te za certifikaciju u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2379-otvoren-natjecaj-za-bespovratna-sredstva-za-uvodenje-sustava-upravljanja-poduzetnicima

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2018. / 2019.

Utorak, 24 Travanj 2018
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je na 4. sjednici održanoj 7. ožujka 2018. god. natječaj za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2378-natjecaj-za-upis-djece-u-djecji-vrtic-proljece-klostar-ivanic-za-pedagosku-godinu-2018-2019

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Četvrtak, 29 Ožujak 2018
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2365-javni-natjecaj-za-davanje-u-zakup-poljoprivrednog-zemljista

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Utorak, 27 Ožujak 2018
Temeljem članka 6. i 7. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članka 15. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 12/17) Komisija za...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2364-2132354zrfgsdf312423

POZIV NA RADIONICE LAG-A „MOSLAVINA“ PRIPREMA ZA 1. LAG NATJEČAJ TO 1.1.4. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA"

Četvrtak, 22 Veljača 2018
Pozivamo vas na radionice LAG-a „Moslavina“, na kojima će zainteresirani poljoprivrednici biti upoznati s uvjetima prihvatljivosti, procedurama, načinom prijave i dokumentacijom potrebnom za prijavu na 1. LAG Natječaj za TO 1.1.4. „Potpora razvoju...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2334-poziv-na-radionice-lag-a-moslavina-priprema-za-1-lag-natjecaj-to-1-1-4-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava

Bespovratna potpora za nabavu poljoprivredne mehanizacije i strojeva

Četvrtak, 22 Veljača 2018
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju otvorila je natječaj za provedbu Podmjere 4.1 "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" - provedba tipa operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2333-bespovratna-potpora-za-nabavu-poljoprivredne-mehanizacije-i-strojeva

Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti: nabava, dovoz i ugradnja kamena

Srijeda, 14 Veljača 2018
Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 147/14), članka 16., 18., 22. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2327-huz7878gghik

Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda

Srijeda, 14 Veljača 2018
Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 147/14), članka 16., 22. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2326-1233tsdfsf123123asd

Potpisani ugovori za 212 projekata vrijednih 650 milijuna kuna

Petak, 09 Veljača 2018
Danas su načelnici i gradonačelnici 212 jedinica lokalne samouprave u Zagrebu potpisali ugovore kojima će se sa 647.021.632,44 milijuna kuna kroz Program ruralnog razvoja RH financirati projekti izgradnje i obnove lokalnih cesta, kolnika, oborinske...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2314-potpisani-ugovori-za-212-projekata-vrijednih-650-milijuna-kuna

Održan prvi ovogodišnji radni sastanak župana s načelnicima i gradonačelnicima

Petak, 09 Veljača 2018
Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić zajedno sa suradnicima održao je prvi ovogodišnji radni sastanak s načelnicima i gradonačelnicima na kojem je predložen model sufinanciranja kupnje udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Zagrebačkoj županiji...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2313-odrzan-prvi-ovogodisnji-radni-sastanak-zupana-s-nacelnicima-i-gradonacelnicima

Otvoren natječaj za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti (podmjera 6.2.)

Petak, 02 Veljača 2018
Raspisan je natječaj za operaciju 6.2.1. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“. Iako smo već sa skepsom pratili odmicanje mjeseca siječnja za koji je natječaj najavljen, Agencija za plaćanje je ispoštovala...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2307-otvoren-natjecaj-za-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-podmjera-6-2

Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2018. g.

Utorak, 30 Siječanj 2018
Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 30.01.2018. godine, KLASA: 320-01/18-01/01, URBROJ: 238/14-02-18-1, raspisuje se natječaj za odabir...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2303-natjecaj-za-odabir-distributera-poljoprivrednog-repromaterijala-za-proljetnu-sjetvu-u-2018-g

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela Odluku o prihvatljivosti prijave na natječaj

Petak, 05 Siječanj 2018
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 02. siječnja 2018.g. donijela je odluku o prihvatljivosti prijave na natječaj za Mjeru 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2290-agencija-za-placanja-u-poljoprivredi-ribarstvu-i-ruralnom-razvoju-donijela-odluku-o-prihvatljivosti-prijave-na-natjecaj

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2018. godinu

Petak, 29 Prosinac 2017
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2286-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-socijalne-i-humanitarne-djelatnosti-za-2018-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2018. godinu

Petak, 29 Prosinac 2017
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2285-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-poljoprivrede-i-razvoja-ruralnog-podrucja-za-2018-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2018. godinu

Petak, 29 Prosinac 2017
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2284-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-gospodarske-djelatnosti-za-2018-godinu