Pod pretpostavkom da je natječaj potrebno, pronađeni su sljedeći rezultati.

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba

Srijeda, 23 Kolovoz 2017
Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03- pročišćeni tekst, 8204, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 16., 18. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2129-odrzavanje-nerazvrstanih-cesta-u-zimskim-uvjetima-zimska-sluzba

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu

Petak, 19 Svibanj 2017
Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2016. do 2017. godine (Glasnik Zagrebačke županije br. 5/16 i 12/17) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13),...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2071-asd312rttfgsdf2erdsfdw14er123asd

Traži se pripravnik za rad u dječjem vrtiću

Utorak, 02 Svibanj 2017
Uvjeti: - završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/7 i 94/13) - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta Dokaz o...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2053-trazi-se-pripravnik-za-rad-u-djecjem-vrticu

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u 2017. godini

Petak, 07 Travanj 2017
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2007-javni-natjecaj-za-davanje-u-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-opcine-klostar-ivanic-u-2017-godini

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić

Petak, 10 Ožujak 2017
Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine br. 36/15), Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić, (Glasnik Zagrebačke županije broj 42/16) i članka 45. Statuta...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1975-natjecaj-za-obavljanje-poslova-prijevoza-pokojnika-koji-se-financiraju-iz-proracuna-opcine-klostar-ivanic

Radionica za podmjeru 6.3.1.

Petak, 03 Veljača 2017
Obavještavam Vas da je APPRRR raspisao vrlo interesantnu mjeru iz PRR za male poljoprivrednike, čije je ekonomska veličina od 2.000 do 8.000 €. Natječaj je raspisan 27.1.2017., a na isti će se moći prijaviti od 27.2. do 27.3.2017. Iznos potpore je...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1945-radionica-za-podmjeru-6-3-1

Natječaj za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Ponedjeljak, 30 Siječanj 2017
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1940-natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava

Natječaj za provedbu podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija”

Srijeda, 25 Siječanj 2017
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 9.1. Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1939-natjecaj-za-provedbu-podmjere-9-1-uspostava-grupa-i-organizacija-proizvodaca-u-poljoprivrednom-i-sumarskom-sektoru-provedba-tipa-operacije-9-1-1-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija

Javni natječaj za dodjelu prostora udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Općinu Kloštar Ivanić

Ponedjeljak, 16 Siječanj 2017
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1936-javni-natjecaj-za-dodjelu-prostora-udrugama-radi-provodenja-programa-i-projekata-od-interesa-za-opcinu-klostar-ivanic

Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti: investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta

Srijeda, 11 Siječanj 2017
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 16., 18., 22. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1931-natjecaj-za-obavljanje-komunalne-djelatnosti-investicijsko-odrzavanje-nerazvrstanih-cesta

Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda

Srijeda, 11 Siječanj 2017
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 16., 22. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1930-natjecaj-za-obavljanje-komunalne-djelatnosti-odvodnja-atmosferskih-voda

Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti: nabava, dovoz i ugradnja kamena

Srijeda, 11 Siječanj 2017
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članaka 16., 18., 22. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1929-natjecaj-za-obavljanje-komunalne-djelatnosti-nabava-dovoz-i-ugradnja-kamena

Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2017.g.

Četvrtak, 05 Siječanj 2017
Natječaj .pdf

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1919-natjecaj-za-odabir-distributera-poljoprivrednog-repromaterijala-za-proljetnu-sjetvu-u-2017-g

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2017. godinu

Petak, 30 Prosinac 2016
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1915-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-socijalne-i-humanitarne-djelatnosti-za-2017-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područjaza 2017. godinu

Petak, 30 Prosinac 2016
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1913-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-poljoprivrede-i-razvoja-ruralnog-podrucjaza-2017-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2017. godinu

Petak, 30 Prosinac 2016
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1912-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-i-ocuvanju-vrijednosti-domovinskog-rata-za-2017-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2017. godinu

Petak, 30 Prosinac 2016
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1911-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-gospodarske-djelatnosti-za-2017-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u sportu za 2017. godinu

Petak, 30 Prosinac 2016
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1910-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-sportu-za-2017-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

Petak, 30 Prosinac 2016
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1909-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-kulturi-za-2017-godinu

Najava natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Utorak, 06 Prosinac 2016
Potaknuti brojnim upitima i velikom zainteresiranošću potencijalnih korisnika, a s ciljem pravovremene pripreme svih zainteresiranih strana, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavljuju...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1887-najava-natjecaja-za-tip-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima