Pod pretpostavkom da je natječaj potrebno, pronađeni su sljedeći rezultati.

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

Petak, 29 Prosinac 2017
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2281-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-kulturi-za-2018-godinu

POVEĆANJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ OPERACIJE 7.2.2.

Četvrtak, 21 Prosinac 2017
Zbog iznimnog interesa korisnika i velikog broja zaprimljenih kvalitetnih zahtjeva za potporu u okviru Mjere M7, Operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uz suglasnost...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2250-povecanje-raspolozivih-sredstava-za-sufinanciranje-projekata-iz-operacije-7-2-2

Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija u tekućoj školskoj/akademskoj godini

Petak, 08 Prosinac 2017
Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2017./18., da su objavljene KONAČNE LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2239-konacna-lista-kandidata-za-dodjelu-stipendija-u-tekucoj-skolskoj-akademskoj-godini

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Petak, 01 Prosinac 2017
NN 117/2017 (29.11.2017.), Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. MINISTARSTVO...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2224-pravilnik-o-provedbi-tipa-operacije-6-2-1-potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima-iz-programa-ruralnog-razvoja-republike-hrvatske-za-razdoblje-2014-2020

Izmjena natječaja za tip operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”

Petak, 01 Prosinac 2017
Dana 28. studenoga 2017. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) obavještava sve zainteresirane poljoprivrednike da se produžuje rok za podnošenje zahtjeva za potpore u okviru mjere 5 – Obnavljanje...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2223-izmjena-natjecaja-za-tip-operacije-5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala

Obavijest studentima i učenicima

Utorak, 28 Studeni 2017
Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2017/2018., da su objavljene LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI....

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2216-234retg4wer243

Natječaj za zapošljavanje - LAG Moslavina

Ponedjeljak, 20 Studeni 2017
Lokalna akcijska grupa „Moslavina“ raspisuje natječaj za zapošljavanje za radno mjesto stručnog suradnika u LAG-u – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme Radni odnos za mjesto stručnog suradnika u LAG-u „Moslavina“ zasniva se na određeno vrijeme, na rok...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2208-natjecaj-za-zaposljavanje-lag-moslavina

Natječaj za stipendiranje 2017/2018.g.

Utorak, 10 Listopad 2017
Temeljem članka 6.,7. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 21/14), Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2017./2018., Odluke o...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2176-natjecaj-za-stipendiranje-2017-2018-g

Otvoren natječaj za stipendije Zagrebačke županije 2017/2018

Četvrtak, 05 Listopad 2017
Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2017./2018. za učenike i studente s prebivalištem na području Zagrebačke županije. Natječaj je otvoren do 13. listopada 2017. godine. U ovoj školskoj godini...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2171-otvoren-natjecaj-za-stipendije-zagrebacke-zupanije-2017-2018

Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za jesensku sjetvu u 2017.g.

Srijeda, 04 Listopad 2017
Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 04.10.2017. godine, KLASA: 320-01/17-01/01, URBROJ: 238/14-02-17-6, raspisuje se natječaj za odabir...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2170-natjecaj-za-odabir-distributera-poljoprivrednog-repromaterijala-za-jesensku-sjetvu-u-2017-g

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba

Srijeda, 23 Kolovoz 2017
Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03- pročišćeni tekst, 8204, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 16., 18. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2129-odrzavanje-nerazvrstanih-cesta-u-zimskim-uvjetima-zimska-sluzba

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu

Petak, 19 Svibanj 2017
Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2016. do 2017. godine (Glasnik Zagrebačke županije br. 5/16 i 12/17) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13),...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2071-asd312rttfgsdf2erdsfdw14er123asd

Traži se pripravnik za rad u dječjem vrtiću

Utorak, 02 Svibanj 2017
Uvjeti: - završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/7 i 94/13) - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta Dokaz o...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2053-trazi-se-pripravnik-za-rad-u-djecjem-vrticu

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u 2017. godini

Petak, 07 Travanj 2017
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2007-javni-natjecaj-za-davanje-u-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-opcine-klostar-ivanic-u-2017-godini

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić

Petak, 10 Ožujak 2017
Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine br. 36/15), Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić, (Glasnik Zagrebačke županije broj 42/16) i članka 45. Statuta...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1975-natjecaj-za-obavljanje-poslova-prijevoza-pokojnika-koji-se-financiraju-iz-proracuna-opcine-klostar-ivanic

Radionica za podmjeru 6.3.1.

Petak, 03 Veljača 2017
Obavještavam Vas da je APPRRR raspisao vrlo interesantnu mjeru iz PRR za male poljoprivrednike, čije je ekonomska veličina od 2.000 do 8.000 €. Natječaj je raspisan 27.1.2017., a na isti će se moći prijaviti od 27.2. do 27.3.2017. Iznos potpore je...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1945-radionica-za-podmjeru-6-3-1

Natječaj za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Ponedjeljak, 30 Siječanj 2017
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1940-natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava

Natječaj za provedbu podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija”

Srijeda, 25 Siječanj 2017
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 9.1. Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1939-natjecaj-za-provedbu-podmjere-9-1-uspostava-grupa-i-organizacija-proizvodaca-u-poljoprivrednom-i-sumarskom-sektoru-provedba-tipa-operacije-9-1-1-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija

Javni natječaj za dodjelu prostora udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Općinu Kloštar Ivanić

Ponedjeljak, 16 Siječanj 2017
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1936-javni-natjecaj-za-dodjelu-prostora-udrugama-radi-provodenja-programa-i-projekata-od-interesa-za-opcinu-klostar-ivanic

Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti: investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta

Srijeda, 11 Siječanj 2017
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 16., 18., 22. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1931-natjecaj-za-obavljanje-komunalne-djelatnosti-investicijsko-odrzavanje-nerazvrstanih-cesta